ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน 1/2

ความเป็นมาของโรงเรียนแสงอรุณ 1/2

history08-950

ความเป็นมาของโรงเรียน 2/2

ความเป็นมาของโรงเรียนแสงอรุณ 2/2

history09-950