รูปวันคืนสู่เหย้า สอร 60 ปี

ภาพ วันคืนสู่เหย้า โรงเรียน แสงอรุณ 60 ปี 10 พ.ค. 2557

ราชนาวีสโมสร ท่าราชวรดิษฐ์ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา