เกี่ยวกับเรา

boonsong 200สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณก่อตั้งขึ้น โดยมีคุณบุญส่ง ศิริมาศเกษม เป็นนายกสมาคม ดำเนินกิจกรรมทุกๆอย่างในรูปแบบครูอาจารย์ และลูกศิษย์ทำงานร่วมกัน สมาคมศิษย์เก่าไม่ใช่ของโรงเรียนแสงอรุณแต่เป็นของศิษย์เก่าทุกคน ศิษย์เก่าต้องร่วมใจช่วยกันจรรโลงไว้ สมาคมศิษย์เก่าจะคงอยู่ได้ด้วยความรัก ความสามัคคี และความเสียสละของศิษย์เก่า

คุณบุญส่ง ศิริมาศเกษม สอร. รุ่น1
คลิกดูประวัติส่วนตัว

กิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมาจะช่วยเหลือ เกี่ยวกับงานต่างๆ มีดังนี้

 • ในแต่ละกิจกรรมอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นงานกีฬาสีจะมอบให้ 5,000 บาท
 • ช่วยเหลือนักเรียนทางด้านการศึกษา
 • ช่วยเหลือศิษย์เก่าที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จากความเจ็บป่วย ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • จัดงานกตัญญุตา
 • มอบเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • การช่วยเหลือในกรณีพิเศษ
 • กีฬา สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา
 • งานนิทรรศการ จัดวิทยากรมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สอนทำพวงกุญแจ พับดอกไม้ด้วยธนบัตร ดอกไม้ประดับบ้าน
 • งานสายสัมพันธ์ สนับสนุนของรางวัลในการจัดประกวดกุลบุตร,กุลธิดา
 • กิจกรรมสอยดาว ในงานนิทรรศการ จัดงบประมาณในการจัดซื้อของรางวัล
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนปัจจุบันที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ หรือได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้จะพิจารณาตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน 5,000บาทต่อครั้ง

ช่วยเหลือคุณครูสูงอายุที่เกษียณแล้ว และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

 • มอบเงินให้คุณครู รายละ 5,000 บาท
 • ช่วยเหลือคุณครูที่ทำการสอนอยู่ แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดี เรื้อรัง มอบเงินให้คุณครู รายละ 5,000 บาท
 • มอบเงินให้ศิษย์เก่า รายละ 5,000 บาท 
 • มอบเงินให้คุณครูที่ทำงาน 20 / 30 / 40 ปีขึ้นไป