ทำบุญวันครบรอบ รร.แสงอรุณ 60 ปี

โรงเรียนแสงอรุณ ธนบุรี ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานทำบุญ 3 ศาสนา* ต้อนรับวันครบรอบ 60 ปี** โรงเรียนแสงอรุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีในงานมุทิตาจิตครบ 91 ปี มาสเตอร์บำรุง จเรินสุข

ภาพอาคารใหม่ ตึกพระวิสุทธิวงศ์

ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่มากันให้พร้อมเพรียง มากันให้พร้อมหน้า พร้อมรำลึกถึงความหลัง เพื่อค้นหาร่องรอยขีดเขียนจารึกผลงานศิลปะบนโต๊ะเรียนของแต่ละท่าน  มาพบปะ สังสรรค์ พูดคุยคุ้ยความหลังกันให้สนุกสนานเต็มที่ ตามอัธยาศัย

แล้วพบกันทุกคน

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 09.30 น.    ทำบุญศาสนาคริสต์ 

11.00 น.    เชิญร่วมพิธีเสกอาคารพระวิสุทธิวงศ์  (พื้นที่เดิมอาคารหอประชุมใหญ่)
                โดยพระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางศ์
12.00 น.    รับประทานอาหาร จากนั้นขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ครบรอบ 91 ปี มาสเตอร์บำรุง จเรินสุข

m-bumrung

invitation-card-60-year-1

invitation-card-60-year-2

หมายเหตุ

  • * วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 09.30 น. ทำบุญศาสนาพุธ / วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 09.30 น. ทำบุญศาสนาอิสลาม
  • ** วันครบรอบ 60 ปีเต็มของโรงเรียน คือ 10 พฤษภาคม 2557