สายสัมพันธ์แสงอรุณ ครั้งที่ 22 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

new animation2โรงเรียนแสงอรุณ ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันร่วมงานสายสัมพันธ์แสงอรุณ ครั้งที่ 22

ร่วมชมการแสดงจากนักเรียนทุกระดับ และการประกวดกุลบุตร-กุลธิดาแสงอรุณ ประจำปี 2558

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 - 21.30 น.
ณ โรงเรียนแสงอรุณ

บัตรราคา 500 บาท ต่อ 1 ท่าน (โต๊ะจีน)
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ

ติดต่อจองบัตรที่ห้องอาจารย์ใหญ่ ชั้น 1 ตึกคณาจารย์ โรงเรียนแสงอรุณ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

โทร. 0-2465-5336 ต่อ 11 หรือ 08-9491-4857 (คุณครูรัตนา)