นิทรรศการวิชาการ 14 ธ.ค. 2555

ในงานนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมสอยดาว และจัดมุมเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพฟัน การเขียนผ้าบาติค ให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานอีกด้วย

02-nithatsakan alumni01
 
 
นาวาเอกสมเจตน์ วันหว่าน นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณ ร่วมพิธิเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนแสงอรุณ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555