มอบเงินช่วยเหลือคุณครูมาลัย

นาวาเอกสมเจตน์ วันหว่าน นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่คุณครูมาลัย รักษาวงศ์ (คุณครูปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

kru malai 01 resize

 

kru malai 02 resize