มอบเงินสวัสดิการแด่คุณครูลาวัณย์ สินศุข

นาวาเอกสมเจตน์ วันหว่าน นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณ เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือคุณครูลาวัณย์ สินศุข เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556

kru lawan02

 

kru lawan01